„Държавната петролна компания“ няма да може да се приватизира

  22 Май 2020, 17:47     1075      0

Снимка: Getty

Новата „Държавна петролна компания“ няма да може да се приватизира и да изпада в несъстоятелност. Дружеството ще работи без печалба и ще получава трансфери от бюджета. Компанията ще може да създава търговски фирми за управление на бензиностанциите и на петролните бази, които ще получи от Държавния резерв чрез споразумение.

Това предвиждат промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които се предлага създаването на новото държавно дружество.

Срещу имущество, което е публична държавна собственост, не може да има принудително изпълнение, пише в документа, който е внесен в Народното събрание.

В проекта на правителството се предлага държавни бензиностанции да предлагат горива с минимална надценка. Принципал на компанията ще бъде икономическият министър, който ще назначава управителния съвет на дружеството.

До три месеца от вписването на „Държавната петролна компания“ в Търговския регистър тя трябва да подаде заявление за лиценз за данъчен склад в Агенция „Митници“. Компанията ще осъществява дейност като лицензиран складодържател и търговец на горива, ще управлява и държавния петролен резерв.

Компанията ще се финансира от собствени приходи, трансфери от държавния бюджет и други постъпления, посочва се още в предложените от кабинета текстове. 

В мотивите си към проекта за промени от Министерския съвет посочват,  че в условията на непредвидения форсмажор, предизвикан от пандемията на COVID-19, довел до въвеждане на извънредно положение в България, цените на бензиностанциите, само в рамките на два месеца, варираха между 1,39 и 2,10 лв./л за най-продаваните видове горива - бензин и дизел. По-специално, само за последната седмица на извънредното положение (от 04.05. до 10.05.2020 г.) при среднодневна цена на освобождавани от данъчен склад горива (бензин и дизел) - 1,32-1,33 лв./л, цените между различните икономическа оператори по бензиностанциите са останали в диапазона 1,39-1,89 лв./л. Разлика от 50 ст./л между предлаганите цени  при продажби на дребно се реализира при еднаква данъчна тежест, еднаква цена на суровината и сравнително еднакви цени при освобождаванията от данъчните складове.

С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно и на бензиностанции ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество, посочва още вносителят. /investor.bg