ЕЦБ прие набор от временни мерки за облекчаване на обезпеченията

  07 Април 2020, 19:38     2441      0

Снимка: bnr.bg
Във вторник ЕЦБ прие безпрецедентен набор от обезпечителни мерки за смекчаване на затягането на финансовите условия в еврозоната.
 
Управителният съвет на Европейската централна банка прие пакет от временни мерки за облекчаване на обезпечението, за да се улесни наличието на допустимо обезпечение за контрагентите от Евросистемата при участието им в операции по предоставяне на ликвидност, като целевите операции за дългосрочно рефинансиране (TLTRO-III ).
 
Пакетът се допълва с други мерки, обявени наскоро от ЕЦБ, включително допълнителни операции за дългосрочно рефинансиране (LTROs) и Пандемичната програма за извънредни покупки (PEPP, позната и като пандемична програма за "количествени улеснения") като отговор на коронавирусна криза.
 
ЕЦБ посочва, че мерките колективно подкрепят предоставянето на банково кредитиране, особено чрез облекчаване на условията, при които кредитните вземания се приемат като обезпечение.
 
В същото време Евросистемата увеличава своята рискова толерантност да подкрепя предоставянето на кредит чрез своите операции по рефинансиране, по-специално чрез последователно намаляване на ограниченията за оценка на обезпеченията за всички активи.
 
ЕЦБ също така се съгласи да направи временна отстъпка и да приеме гръцките държавни дългови инструменти като обезпечение при кредитните операции на Евросистемата./bnr.bg