Горанов: Очакваме дефицит в края на годината от 3,4 млрд. лева

  31 Март 2020, 09:11     3237      0

"Разработили сме три сценария за бюджета. В прогнозата, която предложихме вчера на правителството, разглеждаме най-негативния от тях, с оглед да сме максимално подготвени с фискални буфери, за да запазим функционирането на всички системи на държавата до края на годината", обяви финансовият министър Владислав Горанов на брифинг в Министерския съвет.

"За фискална рамка предлагам намаляване на приходите с 2,440 млрд. лв. и увеличение на разходите с 1,070 млрд. лв.", заяви той. 

"Предложили сме увеличение на лимита на държавния дълг, за да осигурим финансиране на дефицита, като общия размер на очаквания дефицит в бюджета за 2020 се очаква да достигне 3,5 млрд. лева или около 3% от БВП. Ако към дефицита добавим 700 млн. операции по финансирането, тогава се очертава допълнително финансиране в размер на 4,2 млрд. лв. над предварителните разчети", добави Горанов.

"За да осигурим допълнителни фискални буфери, ако този сценарий се окаже малко консервативен, предлагаме и увеличение на лимита на новия държавен дълг от сегашните 2,2 млрд. лв. до 10 млрд. лв. – тоест 7,8 млрд. нов потенциален дълг", уточни Горанов. 

По думите му очакваме дефицит в края на годината от 3,4 млрд. лева. "В момента не отчитаме рецесия, но инвестиции и потребление са поставени пред изпитание", каза още финансовият министър. "Искаме да гарантираме, че държавата може да поддържа основните си функции. Продължавам да смятам, че консервативно планиране и добрата фискална политика в последните години дават възможност, но съм длъжен да предложа сценарий ако нещата отидат в по-негативна посока", обясни Горанов.  

"Най-негативният сценарий, който разглеждаме е спад на икономиката с 3%. Възстановяването на заетостта очакваме да започне в края на 2020 и да продължи и през 2021 г. Намалението на макроикономическите показатели се проявява във всеки един от факторите по отношение на потреблението и инвестициите. Ограничителните мерки и неяснотата за бъдещето ще накарат някои хора да ограничат своето потребление. Предложили сме да работим с най-негативния сценарий, за да се подготвим за най-тежката ситуация", добави още финансовият министър.