Извън схемата за компенсации: Правителството оставя без подпомагане един от най-засегнатите сектори от ограниченията заради коронавируса

  26 Март 2020, 16:18     1928      0

Снимка: capital.bg

Правителството оставя без подпомагане един от най-засегнатите сектори от ограниченията заради коронавируса - събитийната и изложбена индустрия. Това се казва в декларация на Българското конгресно бюро - асоциация, която включва над 35 малки и средни компании от събитийния и конгресен туризъм, занимаващи се с панаирно строителство, конгресни услуги, организиране и изпълнение на събития, наем на оборудване и доставка на услуги за различни мероприятия и др. Декларацията е изпратена до парламента и правителството и в нея се призовава кабинетът да включи бизнеса по организиране на събития, както и съпътстващите го дейности в списъка на икономическите сектори с право на компенсации.

Законът за извънредното положение предвиди, че работодателите, принудени да преустановят дейността си заради пандемията от коронавирус, ще получат компенсации в размер на 60% от осигурителния доход за януари на работниците и служителите, чиято работа е спряна. Целта е тези работодатели да запазят персонала си за след кризата, като не ги уволняват и поемат ангажимент да им изплащат останалите 40% до пълния размер на брутната заплата. Критериите за засегнатия бизнес с право на компенсации предстои да се определят с постановление на Министерския съвет, чийто първоначален вариант бе готов още през уикенда, но бе спрян заради възражение на бизнеса, че твърде много са ограничени икономическите сектори с право на подпомагане. В сряда правителството разпрати за съгласуване нов вариант на постановлението със значително по-широк кръг от производствени дейности, като е добавен целият сектор на строителството, голямата част от преработвателната промишленост и др. Отново обаче са пропуснати организаторите на събития, конгреси и форуми, въпреки че такива няма как да се провеждат по време на наложените ограничения заради COVID-19.

"Ние сме от секторите, които буквално са заличени в момента, при това този процес започна доста преди обявяване на извънредното положение", коментира за "Капитал" Калоян Тодоров, изпълнителен директор SEC (Sofia Event Center), член на Българската конгресна асоциация. Тодоров е член и на управителния съвет на новосъздаденото Сдружение на рентал компаниите в България.

"От началото на март за фирмите в сектора започна вълна от отмяна на събития, като в момента отменените събития за следващото тримесечие са на 100 процента. Няма друг сектор, който толкова да е засегнат. А събитийният бизнес е този, който след кризата трябва да е най-активен, за да може икономиката отново да влезе в релси. Нашият бизнес не бива да се подценява заради това, че сме малки като ресурс и заетост, в сравнение със сектори като производство, строителство и туризъм. За сметка на това в събитийния бизнес работят висококвалифицирани тесни специалисти, които не могат да намерят адекватна заетост в други сфери. Освен това, те са необходими за нашата дейност", коментира пред "Капитал" Тодоров.

Същото се казва и в декларацията на сдружението до властите - епидемията от коронавирус на практика напълно затвори целия бранш за организиране и провеждане на събития. За броени дни е загубен над 90% от оборота, а бъдещето е несигурно за много голям период напред.

"Над 3000 наети човека и техните семейства остават изцяло на издръжка на работодателите в сферата, без те практически да имат приходи от дейността си. Фирмите посрещат откази и пренасрочване на 100% от събитията, планирани до 30.06.2020. Част от събитията се пренасрочват за 2021, което прави 2020 нулева година. Силно обезпокоително е и че има международни събития, които са пренасрочени от средата на септември 2020 за януари 2021, т.е. при клиентите има голяма несигурност, включително към есента. В тази ситуация се стремим да запазим обучения персонал, но това става все по-невъзможно без разбиране и подкрепа от страна на държавата", се казва в изявление от името на сдружението. В него се набляга на факта, че голяма част от служителите в този сектор имат специфични способности и квалификации, получили са специално обучение и загубата им би била сериозна щета.

Към декларацията е приложен списък от над 20 позиции от класификатора на икономическите дейности, свързани със специфичния бранш на организирането на събития: организиране на конгреси и търговски изложения, дейности, свързани с изпълнителско изкуство, търговия на дребно, извън търговските обекти, некласифицирани другаде, кетъринг и други дейности по приготвяне и доставяне на храна, звукозапис и издаване на музика, постпродукция на филми и телевизионни предавания, дейност на рекламни агенции, специализирани дейности в областта на дизайна, преводаческа дейност и др.

По информация на "Капитал" правителството предстои да приеме неприсъствено постановлението за компенсациите днес или утре.
 capital.bg