МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за подпомагане с директни плащания за Кампания 2019 до 23-ти май, включително

  15 Май 2019, 18:19     2691      0

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания за Кампания 2019 до 23-ти май включително без санкция. Периодът на подаване на заявления със санкция се удължава с 25 календарни дни, след датата, фиксирана за удължаване.Това стана днес след публикуването на Регламент за изпълнение на Комисията за дерогация. Във връзка с изпълнение на решението МЗХГ  ще спази всички необходими процедури за промяната./mzh.government.bg