Четвъртък, 13 Авг 2020
           
Свят

Турция с нови правила при влизане в страната

  30.06.2020 14:31  
Турция с нови правила при влизане в страната

Министерството на вътрешните работи на Турция въвежда нови правила при влизане в Турция на турски и чуждестранни граждани с железопътен или сухопътен транспорт, съобщава Генералното консулство на страната в Пловдив. 

Мерките, които трябва да бъдат предприети при влизане в Турция през съхопътните граници са:

• Ако пътниците ще преминат границите с обществен превоз (автобус, влак и т.н.), трябва да попълнят формуляр с данните си.

• На граничните пунктове, преди паспортната проверка ще се измерва температурата на всеки пътник и ще се събират формулярите, попълнени от пътниците. Всички формуляри един по един ще се проверят от длъжностно лице и при наличие на пътници, информиращи за симптоми, същите ще се поставят под карантина/изолация и предоставяйки данни за пътника на 112, лицето ще се транспортира до болница с цел извършване на нужните медицински прегледи.

• Формулярът за пътника ще съдържа данни за лицето, номер на седалка, адрес в Турция, на който ще пребивава, данни за контакт и данни за симптоми. Ако се пътува с жп транспорт трябва да се впише и номера на вагона.

• Тези формуляри ще се съхраняват от съответните регионални дирекции на здравните наземни гранични екипи за един месец, като се отбележат и името на обществената транспортна компания, номера на пътуването, страната, от която пристига, и регистрационния номер на превозното средство.

• Ако не се открие индикация по отношение на болестта COVID-19, пътниците ще могат да продължат пътуването си, като им се дадат брошури, информиращи за COVID-19.

• Ако резултатът от теста на пътника е положителен, лицата в превозното средство и други лица, с които пътника е бил в контакт (в съответствие с ръководството за COVID-19 за проследяване на контакти, управление на епидемии, наблюдение на пациентите в дома и отдела по установяване на болестта), ще бъдат идентифицирани и най-скоро ще бъдат информирани регионалните здравни дирекции, за където ще пътуват.

• Лицата, които са били в контакт с болния, ще бъдат под карантина 14 дни, в съответствие с действащите процедури по карантината и превозното средство ще бъде предупредуно да не се отклонява от маршрута си.

• По време на контрола на превозните средства и хората ще бъде отделено максимално внимание по отношение на използването на лични предпазни средства, спазване на правилата за социално разстояние на пътниците и използването на маски, а влизането в сградата на терминала без маска няма да бъде разрешено.

• На пътници, пътуващи с лични превозни средства, ще бъде предоставена информационна брошура за COVID-19.

От 11 юни 2020 турските власти възстановrnd преминаването през граничните си контролно-пропускателни пунктове с България – „Капъкуле“, „Хамзабейли“ и „Дерекьой“ за български и чужди граждани, без прилагането на ограничителни мерки във връзка с разпространението на корона вируса. /economy.bg