Събота, 25 Сеп 2021
           
Бизнес

Цифровата икономика се разширява и ускорява

  23.07.2021 09:58  
Цифровата икономика се разширява и ускорява
  pixabay

Предсказването на технологичните тенденции е предизвикателна задача. Особено след година, по време на която светът се преобърна по начин, който никой не можеше да предвиди. През 2020 година, която беше всичко, но не и типична, обстоятелствата ускориха дигиталната трансформация, равняваща се на години, само за няколко месеца. Това имаше дълбоко и трайно въздействие върху начина, по който живеем и работим. 

Covid-19 ускори дигитализацията на всеки бизнес във всяка сфера на дейност, коментира Милен Ганев, съдружник в българската софтуерна компания E-CARD, която е в топ 50 на Европа. По този начин дигиталната инфраструктура и технологиите осигуряват по-бърз достъп на бизнеса.  

Не е тайна, че традиционната инфраструктура не е била създадена, за да отговаря на изискванията на дигиталния бизнес днес. Все повече дигиталният бизнес се задвижва от съвременни софтуерни стакове и широката употреба на облачни технологии с отворен код. Реално еквивалентът на години дигитална трансформация се случи за няколко месеца, а тази тенденция ще се ускори дори повече. 

IDC прогнозира, че „до края на 2021 г., въз основа на научените уроци, 80% от компаниите ще са въвели механизъм за преход към инфраструктура и приложения, насочени към облачните решения, два пъти по-бързо, отколкото преди пандемията”. Според анализаторите на Gartner Ник Джоунс и Дейвид Сийрли, до 2023 г. над 50% от данните, генерирани от бизнеса, ще бъдат създавани и обработвани извън центровете за данни или облака, което е ръст спрямо едва 10% през 2018 г. 

В свят, който все повече живее и работи в Edge среда, изчисленията продължават да се изместват от централизираните центрове за данни с безпрецедентна скорост към дистрибутираната взаимосвързана инфраструктура, позиционирана в локации Edge среда в близост до източниците за създаване на данни и потребление, обясни Милен Ганев. 

През 2021 г. ще видим непрекъснат импулс във внедрявания в дигиталната среда и вълна от технологични иновации в целия инфраструктурен стак, за да се справи с повишената сложност на надеждно скалиране и оркестриране на дистрибутирана инфраструктура в Edge среда, каза Милен Ганев от E-CARD. 

5G е огромна технологична повратна точка. С течение на времето 5G ще стане за безжичната връзка това, което бе широколентовият достъп за кабелната връзка. През 2021 г. компаниите вече вземат предвид 5G при планиране на внедряването на инфраструктура. Високопроизводителните 5G възможности изискват физическа инфраструктура, която оптимално достига Edge средата. Като мрежова технология за достъп, 5G ще осигури по-широко покритие на зоната, по-голяма надеждност, по-висок капацитет на връзката и подобрена сигурност, подчерта Милен Ганев. 

Изкуственият интелект (AI) със сигурност не е нова концепция, но с напредъка както в машинното, така и в дълбокото обучение, е готов да трансформира практически всяка индустрия, точно както електричеството преди около 100 години. Според IDC, до 2022 г. 80% от организациите, които преминават към хибриден бизнес модел, ще похарчат четири пъти повече за инфраструктура с активиран AI и защитена Edge инфраструктура, за да си осигурят гъвкавост и информация в реално време. 

През 2021 г. ще видим ускорено темпо на внедряване на изкуствен интелект в Edge среда както за AI обучение, така и за заключения, заедно с подобрени възможности на услуги за автоматизация на разгръщане на инфраструктурата и оркестрация на хибридни мултиоблачни AI среди, смята Милен Ганев от E-CARD. 

Със задълбочаване на глобалната климатична криза, водещите организации изместват целите на корпоративната устойчивост от избягване на негативно въздействие към създаване на положителни промени. Най-малкото компаниите разработват стратегии, съобразени с целите на Парижкото споразумение и признават спешната необходимост от декарбонизация на световните икономики. 

IDC прогнозира, че „до 2025 г. 90% от компаниите от G2000 ще направят задължителни материалите за многократна употреба във веригите за доставки на ИТ хардуер, и ще възложат  цели за неутрален въглерод за обектите на доставчиците, както и по-ниска употреба на енергия като предпоставки за извършване на бизнес”. 

През 2021 г. цифровата икономика ще продължава да се разширява и ускорява, поставяйки центровете за данни на ключова позиция, с отговорност да стимулират положително въздействие върху околната среда. Ще видим движение към първите големи проекти за центрове за данни с положително въздействие върху околната среда.