Събота, 25 Сеп 2021
           
Бизнес

Само 3 от 327 винарни няма да приемат грозде през 2021 г.

  23.07.2021 15:38  
Само 3 от 327 винарни няма да приемат грозде през 2021 г.

Работещите предприятия в страната за винопроизводство са 327, от тях само 3 са обявили, че няма да приемат грозде през 2021 г. Това показват данните на Изпълнителна агенция по Лозарство и винарство, цитирани от Министерството на земеделието, храните и горите.

Преработеното грозде през изминалата година е било 120 760 тона грозде, а произведеното вино - 83 000 000 литра. Общият износ на вино за 2020 г. е бил 47 233 923 л, от които 44 633 923 л български вина и 2 600 000 л. вино, произведено извън страната (реекспорт).

В земеделското министерство планират да бъде създаден взаимоспомагателен фонд за подкрепа на сектора и национална стратегия за развитието на гроздо- и винопроизводството, съобщи Явор Гечев, зам.-министър на земеделието. Предложението бе направено на работна среща със сектора в Аграрния университет в Пловдив.

Разходите за отглеждане на грозде са големи, а възможностите за подпомагане - недостатъчни - това споделиха присъстващите гроздопроизводители и призоваха за увеличаване на националното финансиране.

Фондът ще представлява комплект от инструменти и буферни средства, които да спасят от фалит гроздо- и винопроизводителите при щети върху реколтата в резултат на природни бедствия, загуби на пазари и други възникнали обстоятелства.

На срещата присъстваха Явор Гечев, зам-министър на земеделието, храните и горите, Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара, инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, представители на регионалните лозаро-винарски камари, гроздо- и винопроизводители от страната.

Според инж. Красимир Коев са увеличени средствата за подпомагане по мерките за гроздопроизводителите през 2021 г. От 75% на 90% се увеличава финансирането по "Преструктуриране и конверсия на лозя".

Предстоят два приема - първият е от 29 юли до 4 август с остатъчният бюджет от 6 712 7620, който е предназначен само за проекти с авансово плащане, за да не се изгубят средствата, останали от предишния прием.

От 30 юли до 12 август ще бъдат приемани документите по същата мярка на стойност 49 175 920 лева. По мярката "Събиране реколтата на зелено" средствата се увеличават от 50% на 70%. При мерките в помощ на винопроизводителите увеличение има при "Инвестиции в предприятия" и "Кризисно съхранение на вино", допълни Коев.