Четвъртък, 09 Дек 2021
           
Новини

Министерството на спорта: Община Пловдив да разреши проблема с басейн Младост

  24.11.2021 15:08  
Министерството на спорта: Община Пловдив да разреши проблема с басейн Младост

Община Пловдив трябва да разреши проблема с плувен басейн „Младост“ за провеждане на спортната подготовка на учениците. Това се казва в позиция на Министерството на младежта и спорта до ABCnews.bg. Три спортни клуба „Спринт”, „Младост” и „Пловдив 2019” не допускат ученици на спортното училище СУ „Васил Левски“ да ползват общинския плувен басейн, защото били възпитаници на друг клуб - ВСИ, който имал собствен басейн. Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов няма правомощието да се намесва в договорните отношения между общинския басейн и съответните спортни клубове, които договарят ползването на спортното съоръжение за провеждане на тренировъчна дейност. Становището на ММС е, че учениците в СУ „Васил Левски“ по плуване е целесъобразно да провеждат обучението си на най-близката до училищната сграда спортна база - плувен басейн „Младост“. 

В Министерството e представен доклад от директора на СУ „Васил Левски“ Ружка Генова, която е осъществила координация със заинтересованите страни за преодоляване на възникналите проблеми, обясниха от ведомството на министър Андрей Кузманов. Спортните училища в страната не притежават собствена спортна материална база и е въведена нормативна регулация, която регламентира учебно-тренировъчната дейност с учениците, която осъществява чрез партньорство между спортните училища и спортните организации. Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища (Наредбата) учебните часове по специализирана подготовка на учениците в спортните училища се организират от спортното училище и се провеждат в спортните клубове. Спортните клубове осигуряват безвъзмездно спортната база, спортните уреди и пособия, необходими за осъществяване на специализираната подготовка с практическа насоченост на учениците.  

В случая басейнът е собственост на Община Пловдив и тя разполага и се договаря със спортните клубове. Плувен басейн „Младост“ е общинска собственост и се стопанисва и управлява от ОП „Жилфонд“ - Пловдив.  Обучението на учениците в спортното училище по плуване се осъществява по часови график и ред, определен от ОП „Жилфонд“, съобразен с дневния режим на училището. 

В Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Пловдив се обучават 77 ученици по плуване. Те са картотекирани в 4 спортни клуба - ПК „Пловдив 2019“, ПК „ВСИ“, ПК „Спринт“ и ЖПК „Младост 91“. В съответствие с чл. 24 от Наредбата за учебната 2021/2022 г. между училището, спортните клубове и Българска федерация плувни спортове са сключени тристранни договори, с които клубовете са поели задължение да осигурят безвъзмездно спортната база и материално техническото оборудване, необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на учениците, съгласно утвърденото от директора на училището седмично разписание на учебните часове, обясниха от екипа на министър Кузманов. 

Спортен клуб по плуване ВСИ за първи път сключва тристранен договор със СУ „Васил Левски“ и Българска федерация плувни спортове на 17.03.2021 г. Основанието за сключване на договора е наличие на приети ученици в училището и осигурена спортна база за провеждане на обучението по плуване - плувен басейн на Аграрния университет. Наличието на осигурена спортна база е удостоверено със Споразумение.   С писмо, вх.№ 26-23-1746/26.08.2021 г., Петър Зехтински – началник отдел „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив е информирал директора на СУ „Васил Левски“, че в Община Пловдив е получено заявление от СК по плуване ВСИ относно ползване на басейн „Младост“ и включване на групата на треньора Атанас Кръстанов в графика за работа на басейна. В тази връзка директорът е утвърдил списък на  учениците от съответната група по вид спорт и график за провеждане на учебно-тренировъчните занимания с място на провеждане басейн „Младост“. С писмо, вх. №РД-23-98/20.09.2021 г. СК по плуване ВСИ уведомява директора на училището, че все още не е осигурен достъп до общински комплекс „Младост“ и към настоящия момент провеждат учебно-тренировъчните занимания с учениците на Спортен комплекс ВСИ.  

От Министерството на младежта и спорта смятат още, че Община Пловдив трябва да не прави дискриминация спрямо децата.