Четвъртък, 09 Дек 2021
           
Новини

Министерство на правосъдието публикува начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура

  25.11.2021 12:57  
Министерство на правосъдието публикува начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура

Министерството на правосъдието публикува на сайта си подробна информация за начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура.

За целта е качен банер на началната страница на ведомството.

Физическите или юридическите лица се насърчават да изпращат сигнали за престъпления, по отношение на които Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност, до децентрализираната служба на Европейската прокуратура в България: [email protected] В този случай не е необходимо попълването на специален формуляр и сигналът може да бъде в свободна форма.

Сигнали могат да се изпращат и чрез специализирания уебсайт на Европейската прокуратура за: https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura като за тази цел може да бъде използван всеки един от официалните езици на Европейския съюз. 

В банера може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и указания за попълването му.