Събота, 13 Авг 2022
           
Политика

Сигнал на бивши служители: Корупцията в Министерството на туризма е в изобилие

  19.01.2022 15:05  
Сигнал на бивши служители: Корупцията в Министерството на туризма е в изобилие

Бивши служители на Министерството на туризма предоставиха сигнал на TravelNews, в който описват проблемите, непрозрачността и корупцията във ведомството. Той е изпратен на 29 септември 2021 г. на бившия служебен премиер Стефан Янев, който е разпоредил незабавна проверка от страна на Главния инспекторат на Министерския съвет. В резултат на извършената проверка се констатира, че изложените в сигнала твърдения за допуснати нарушения в организацията на работата в Министерство на туризма в голямата си част са основателни. За констатираните нарушения, с писмо на ръководителя на Главния инспекторат, е сезирана Агенцията за държавна финансова инспекция, обясниха от Министерски съвет.

Сигналът до Стефан Янев е подаден от вече бивши служители на дирекция „Туристическа политика“ в Министерството на туризма. Това е една от най-важните дирекции в министерството, защото правомощията ѝ обхващат голям набор от дейности и отговорности. Експертите се оплакват от работата през последните 2 години без почивка, компенсации и без допълнително заплащане при всички министри на туризма Николина Ангелкова, Марияна Николова и служебния Стела Балтова. През цялото време главен секретар на ведомството е Красимира Нечева (понастоящем беше върната от БСП), директор на дирекцията е Мая Никовска, а пряк ръководител на хората е Венелина Червенкова, началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, която е на поста и в момента. Зам.-министър на туризма, която пряко отговаря за дирекцията, е Ирена Георгиева, която остана и в сегашното правителство.

Относно глания секретар Красимира Нечева и Венелина Червенкова в сигнала се маркират някой факти, които служителите считат за недопустими и случващи се перманентно и до днес:

-             Има правила в администрацията, които в МТ обаче не важат за всички еднакво, като например: спазване на работното време (определени служители се следят кога идват на работа, а на други не се отчита работното време, и то от главния секретар, защото са от нейния кръг по-приближени или са в родствени връзки с бивш министър).

-             Промяна в заплата на служител според свършената работа - има колеги, на които не се разпределят преписки в деловодната система, не се възлагат задачи от прекия ръководител и въпреки това увеличението на заплатите им е с 20-30% по една единствена причина - приближен на главния секретар. Държавните служители се оценяват ежегодно и провеждане на междинни срещи, на които се отчита изпълнението на индивидуалния план на експерта, дали се справя с работата или не, какво трябва да подобри и на базата на оценката се променя заплатата. През всичките години това се е правело формално, без да се анализира работа на служителите. Междинната среща, така, както е разписана в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, НИКОГА НЕ СЕ ПРОВЕЖДА. Всеки път, в който се дава формулярът за разписване, е със задна дата, за да тече срокът за обжалване.

-             Прилично облекло, с което считам, че всеки държавен служител трябва да се съобразява. Но за Венелина Червенкова авторитетът на държавния служител е в неприличното и предизвикателно къси поли и рокли. Министерският съвет е информиран преди време за случая, но до настоящия момент няма резултат.

-             Слючване на договори само с приближени фирми на Красимира Нечева за не малки суми, дори и повече от един път – например „Димитров Инвест Консулт“ ЕООД, представлявано от Руслан Петров - управител. Малко преди да напуснем министерството съвсем случайно разбрахме, че сме лица по договор, сключен между МТ и външен изпълнител на стойност 3 млн. лв. Не бяхме информирани предварително, и не ни е предоставена възможност да се запознаем с документацията по договора. Това е обичайна практика в министерството!

-             В МТ ползването на отпуск през лятото винаги е била деликатна тема, защото няма кой да работи. Винаги сме се съобразявали с това и сме правили компромиси, за да се върши работата. През м. юли заявихме ползването на десет дни платен годишен отпуск, който предварително беше съгласуван с началника, директора и ресорния заместник-министър. Главният секретар Красимира Нечева, не отказа направо, а грубо и на висок тон ме попита кои сме, че да си позволяваме да искаме толкова дълга отпуска. В същото време има колеги от министерството, които без проблем излизат два пъти по десет дни в отпуск и няма никакъв проблем за това. Ползването на дългосрочни отпуски поради временна нетрудоспособност от определени служители на министерството при съмнителни обстоятелства също не е притеснително за Нечева.

-             Познаваме Венелина Червенкова от 4 години. Има не малък стаж в администрацията като брой години, но за това време не показа умения и компетентности като работа в екип, аналитичност, познаване на материята и нормативната уредба за туризма, не притежава необходимите познания в областта на стратегическото планиране и продуктовата политика в туризма (отдела, който ръководи). Не поема отговорност, а когато се налага – я вменява на някой експерт от отдела, за да няма последствия лично за нея. Няма мнение по нито един професионален въпрос. Не умее да разпределя адекватно задачите и респективно да дава указания по изпълнението им. Когато се постави задача, то това се прави устно като се очаква всеки експерт да се припознае в нея. Не се опитва да сплотява отдела, за да създаде екип, дори напротив - разделя го. Привилигирова едни за сметка на други. За едни е позволено да работят от вкъщи, а за други - не. От началото на извънредното положение  от м. март 2020 г. в дирекция „Туристическа политика“ заповедите на здравния министър не важат за всички, но за хора като г-жа Савина Недялкова е разрешено. Това е единственият колега, който е уволнен от МТ през 2018 или 2019 г., и към настоящия момент е отново част от екипа на дирекцията.

Ако експерт има предложение по конкретна задача и го адресира към г-жа Червенкова като  пряк ръководител, отговорът от нейна страна  винаги е: „Това няма как да се случи“, или „Не си тук за да мислиш“ или „Не филосовствай“ без да може да мотивира отговора си. Г-жа Червенкова не владее чужд език и поради тази причина не може да се справя със задачи, които изискват такива познания и са от компетенциите на дирекцията, респективно отдела, който ръководи. По тази причина умаловажава работата на хората от отдела, които владеят повече от два езика, различни от българския. В области, в които се чуства по-сигурна, са недостъпни за останалите служители в отдела, което също пречи на резултатите. Такава любима област за нея са Организациите за управление на туристически райони (ОУТР). Отказва да обясни на някого или да делегира определени задачи, свързани с темата, защото това ще наруши личните й контакти със заинтересованите страни от ОУТР. Работи на USB устройство, което за служителите в министерството е изрично забранено със заповед на министъра. В работно време участва в проекти, за което ѝ се заплаща допълнително, като отчетите ѝ са едни същи и формални. Всичко това го прави скришно от експертите в стаята и не говори по тази тема. Отбелязваме, че по отношение на проектите, които се заплащат допълнително, от години участие взимат едни и същи хора, без да се дава възможност на други. 

Сигналът обобщава, че „с идването на министър Балтова имахме надежда, че ще има промяна, защото така не можеше да се работи. На практика какво се оказа - г-жа Червенкова във всеки удобен момент използваше името на министъра, за да покаже, че нейният контакт с министър Балтова е по-специален и едва ли не нищо не може да й се случи под предтекста, че те се познават отпреди. След като приехме, че нищо няма да се промени, че нито директорът на дирекцията Мая Никовска, нито заместник-министър Даниела Стоева, нито министърът са информирани за случващото се в отдела и как се работи, взехме решението да напуснем министерството. Винаги сме искали да работим в държавната администрация и това сме учили. Не знам, г-н Янев, дали Ви се е случвало да напуснете работа, която обичате? Повярвайте не е приятно! Проведохме кратък разговор с министър Балтова след молбите за напускане. Казахме мотивите за проблемите в отдела, но останахме с впечатлението, че за нея не е важно, че поредните млади хора си тръгват от Министерството“.

Притеснителното за експертите е, че за период от два месеца от ведомството са си тръгнали 20 човека. В писмото си пишат, че като млади хора искат да останат в България, да работят и отглеждат децата си тук. Те настояват да бъдат предприети необходимите действия за установяването на нарушенията, споменати по-горе, и ограничаването на тези порочни практики, възприемани като нещо нормално в МТ. Според тях държавната администрация не е място за хора, които  възприемат длъжността като пост, а не за да служат на хората. За голяма част от държавните служители в МТ е по-важно да „си пазят“ позициите, да взимат заплата и времето да си минава. Нивото на професионализъм, колегиалност и справедливост е сведено до минимум. В момента Министерство на туризма просто съществува, допълват в сигнала. „Вярваме, че един ден пак ще работим в администрацията, защото искаме да живеем в държава, в която законите важат за всички, в която не е важно на кой си роднина, мъж и т.н., а е важно какво можеш да правиш и как го правиш“, заключават вече бившите служители.

От TravelNews очакваме становище по сигнала от Министерството на туризма. Агенцията за държавна финансова инспекция вече е разпоредила проверка и се очаква да влязат на инспекция във ведомството.

travelnews.bg


Анкета

Да се явят ли заедно на предсрочни избори Продължаваме промяната и Демократична България?


Резултати