Четвъртък, 23 Мар 2023
           
Новини

Броят на децата в детска градина постоянно намалява, показват данните на НСИ

  26.04.2022 14:19  
Броят на децата в детска градина постоянно намалява, показват данните на НСИ
  BGNES

През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 214.8 хил. деца. Основно образование пък са завършили 58.3 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 25.2 хил. и 17.8 хил. ученици. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Към 1.12.2021 г. в страната функционират 1 817 самостоятелни детски градини. В сравнение с предходната година броят на децата, които посещават детски градини е намалял с 0,4%. Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 120, като за градовете е значително по-голям - 155, отколкото в селата - 61. В една група са записани средно 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.0 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява със 119 души.

Снимка 571815

Източник: НСИ

Към 1.12.2021 г. в страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 948 общообразователни училища, от които 126 начални, 1 136 основни, 75 обединени, 116 гимназии и 495 средни училища. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища остава непроменен. Учениците, записани в общообразователни програми, са 556.8 хил., от които 78.6 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

През 2021 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 58.3 хил., а средно образование - 25.2 хил. ученици.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2021/2022 година са 55.2 хиляди. От тях 94.4% са със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", 4.4% са завършили "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен и 1.2% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените - 86.2% от общия брой на учителите.

Снимка 571816

Източник: НСИ

Професионалното образование и обучение през учебната 2021/2022 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 350 професионални гимназии и 21 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионални програми е 151.8 хиляди. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 59.6% от общия брой на учениците в тази образователна програма.

През учебната 2021/2022 година 1 123 ученици се обучават в 28 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.7% от всички ученици в професионалното образование. През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 12.3 хил., като 93.9% от тях са с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".


Анкета

За коя партия ще гласувате на изборите на 2 април?


Резултати