Понеделник, 27 Юни 2022
           
Бизнес

Износът на стока от България за трети страни се е увеличил през първото тримесечие на 2022 г.

  12.05.2022 11:42  
Износът на стока от България за трети страни се е увеличил през първото тримесечие на 2022 г.

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 28.3%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 6 761.7 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Китай, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Египет, които формират 54.5% от износа за трети страни. През март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 19.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 484.5 млн. лева.

През периода януари - март 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (221.8%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (196.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (6.0%).

Снимка 573734

Източник: НСи

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2022 г. се увеличава с 58.0% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 10 447.0 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През март 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 35.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 654.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (154.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (141.8%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Снимка 573735

Източник: НСи

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - март 2022 г. е отрицателно и е в размер на 3 685.3 млн. лева. През март 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 169.8 млн. лева.

През периода януари - март 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 20 962.2 млн. лв., което е с 34.0% повече в сравнение със същия период на 2021 година. През март 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 086.5 млн. лв. и нараства с 38.9% спрямо същия месец на предходната година.

През първото тримесечие на годината в страната са внесени стоки на стойност 24 281.7 млн. лв.