Събота, 13 Авг 2022
           
Свят

Ембарго от Русия: Западни компании няма да добиват нефт, газ, злато и диаманти

  22.06.2022 09:26  
Ембарго от Русия: Западни компании няма да добиват нефт, газ, злато и диаманти

Руският парламент (Държавната дума) прие на трето четене закон, с който се въвежда забрана за издаване на лицензи за разработване на подземни богатства на чуждестранни компании. За да могат да продължат да работят, те ще трябва да създадат юридически лица в Русия и да им прехвърлят правото на ползване на природните богатства.

Действащото законодателство позволява ползватели на подземни богатства да бъдат дружества, чуждестранни граждани и юридически лица. В същото време ползватели на участъци с федерално значение (с изключение на континенталния шелф и СРП, за които са предвидени отделни условия) могат да бъдат дружества, регистрирани в Русия.

Законът (N33098-8), приет на трето четене, предвижда, че ползватели на подземни богатства могат да бъдат юридически лица, създадени в съответствие с руското законодателство, и физически лица, които са граждани на Руската федерация.

Не по-късно от 30 дни от датата на влизане в сила на закона Роснедра ще трябва да уведоми чуждестранните юридически лица за необходимостта от прехвърляне на правото на ползване на природните богатства на юридическо лице, учредено съгласно законодателството на Руската федерация.

В срок от 90 дни от датата на уведомлението ползвателят на подземни богатства, който е чуждестранно юридическо лице, ще трябва да създаде юридическо лице в съответствие с руското законодателство, за да може да продължи дейността си в предоставената за ползване площ от подземни богатства.

Освен това приетият закон предоставя на руските железници правото да използват подземни обекти от местно значение за добив на често срещани минерали (пясък, камъни и трошен камък) без търг. Уточнено е, че често срещаните минерали могат да се използват само за строителни работи по железопътната транспортна инфраструктура.

Ползватели на тези участъци от земните недра без търг могат да бъдат и дружества, с които монополът е подписал договор за изграждане на инфраструктурни съоръжения на обществения железопътен транспорт. Руското правителство ще одобри списъка на тези съоръжения.