Събота, 26 Nov 2022
           
Политика

Брюксел получи българското искане по Плана за възстановяване за 1,3 млрд евро

  01.09.2022 14:55  
Брюксел получи българското искане по Плана за възстановяване за 1,3 млрд евро

Европейската комисия (ЕК) е получила в сряда първото искане за плащане от България по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за отпускане на финансова подкрепа в размер на 1,37 милиарда евро, съобщиха от Пресцентъра на ЕК.

Цялостният план на България за възстановяване и устойчивост ще бъде финансиран с 5,68 милиарда евро безвъзмездни средства. Плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на България на инвестициите и реформите, очертани в нейния план за възстановяване и устойчивост.

Това първо искане за плащане се отнася до 22 етапни цели, обхващащи реформи и инвестиции в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сега Комисията ще направи оценка на искането. След това тя ще изпрати предварителната си оценка на изпълнението от страна на България на ключовите етапи и цели, необходими за това плащане, на Икономическия и финансов комитет на Съвета.

При подаването на искането от Министерския съвет обясниха, че заедно него правителството е предоставило на службите на Европейската комисия подробни и изчерпателни документи, доказващи изпълнението на 22-та ключови етапа и цели, договорени предварително с Брюксел.