Четвъртък, 23 Мар 2023
           
Коментари

НСИ: Над 75% от домакинствата у нас имат проблем да обслужват всекидневните си задължения

  08.12.2022 12:05  
НСИ: Над 75% от домакинствата у нас имат проблем да обслужват всекидневните си задължения
  iStock

Над 75% от домакинствата в България имат проблем да обслужват всекидневните си задължения, а увеличение на доходите са поучили едва 28%. Повечето хора са удовлетворени от отношенията си с близки и съседи, а под 10% казват, че се чувстват самотни. Това показват данните от проучването на НСИ сред домакинствата, проведено през третото тримесечие на годината, когато инфлацията бе в разгара си, пише dnevnik.bg

Тогава за 67.3% от хората доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо предходните две тримесечия, но все още е значителен, показват данните на статистиката.

Увеличение на доходите в разгара на инфлацията са посочили 27.9% от хората, което е с 8.7 процентни пункта повече в сравнение с второ тримесечие и с 9.4 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5%.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 4.8%, което е с 2.9 процентни пункта по-малко в сравнение с второ тримесечие и с 3.7 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

Покриването на ежедневните разходи остава трудно

И през трите тримесечия на годината, делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 38.5% от хората, 28.3% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 10.8% - като много трудно. В сравнение с предходните тримесечия, намалява делът на хората, които се справят много трудно, за сметка на увеличение на тези, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.

Относително лесно могат да покрият всекидневните си разходи 18.1% от хората, а едва 4.3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на тези без затруднения през третото тримесечие се увеличава с 0.9 процентни пункта спрямо второ тримесечие и с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Под 10% признават, че са самотни

През юли-септември 7.6% от хората са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 44.7% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 8.8% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 2.5 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 6.3%.

Не са се чувствали самотни в нито един момент 25.2% от хората на възраст 65 и повече години. Приблизително два пъти повече, или 51.4% от тези на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

Удовлетвореността леко се повишава

И през трите тримесечия на 2022 г. анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други хора - средно 7.17 през първото, 7.27 през второто и 7.36 през третото тримесечие, при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността на хората на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им, като тази удовлетвореност също леко се повишава - средно от 4.51 през първото тримесечие, на 4.64 през второто и 4.72 през третото тримесечие на 2022 година.

За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност и през трите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността от финансовото положение и през трите тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.71 през първото тримесечие, 5.96 през второто и 6.07 през третото тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.


Анкета

За коя партия ще гласувате на изборите на 2 април?


Резултати