Вторник, 26 Сеп 2023
           
Бизнес

КЗК наложи санкция на Миле България за над 1.6 млн. лв за съгласувани цени

  04.07.2023 09:36  
КЗК наложи санкция на Миле България за над 1.6 млн. лв за съгласувани цени

Антимонополната комисия наложи в понеделник имуществена санкция на “Миле България”, за над 1.6 млн. лв за съгласувани цени. Дружеството е представител за България на немската веригата за премиум домакински уреди. КЗК е установила доказателства, че фирмата влияе на цените по последваща продажба на уредите по пътя към потребителите, пише Mediapool.

Кой се оплака за наговарянето на цените?

Сигналът до КЗК е изпратен от “Миле център макс груп” ЕООД. Това е търговско дружество, което извършва дейност по търговия на дребно с домакински електроуреди Miеle. От момента на създаването си “Миле център макс груп” ЕООД е официален партньор и дистрибутор за България на германския концерн за домакинска и професионална техника Miele, като предлага на българския пазар пълната гама от продукти.

Първоначално, “Миле център макс груп” ЕООД (към онзи момент страна по договорите е било „Миле център макс“ ООД) е имало преки договорни отношения с чуждестранни дружества от икономическата група на Miele & Cie. KG., но от 2016 г., когато е учредено "Миле България" ЕООД, страна по споразуменията за селективна дистрибуция става това дружество. Така от този момент търговски преговори и обсъждания са водени с представители на “Миле България” ЕООД.

Защо КЗК налага глобата?

На база на събраните доказателства, КЗК е установила, че доставчикът на електроуредите и търговците на дребно са координирали цените по пътя на стоките до потребителите, което ограничава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с домакински електроуреди от среден към висок и от висок клас на територията на страната.

В детайли, КЗК е установила, че “Миле България” ЕООД е изпращалo ценови листи и инструкции за промоционални активности, които са имали задължителен характер, вследствие както на упражнен натиск и контрол за спазването им, така и на стимулиращи мерки. Целта на това споразумение е да се премахне ценовата конкуренция между търговците на дребно и да се ограничи свободата им да определят независимо цените, на които предлагат стоките, като резултат на конкурентния натиск на пазара.

При наличие на такова споразумение търговците са лишени от възможността да намалят цените като реакция от ценовия конкурентен натиск, което от своя страна лишава и крайните потребители от възможността да получат по-благоприятна цена, добавя регулаторът.

От комисията посочват, че поведението представлява забранено споразумение както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като същото може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки.

Каква е позицията на "Миле България"?

От “Миле България” са посочили пред КЗК, че търговските условия (цени и отстъпки) за търговците на дребно са еднотипни за всички такива търговци на дребно, като част от всеки договор за селективна дистрибуция включва и т.нар. Програма за поощряване на партньорите. Чрез нея всички оторизирани дистрибутори получават базова отстъпка и допълнителни отстъпки от пет различни търговски кошници с условия.

“По отношение на крайните цени до търговците на дребно, същите се определят в зависимост от отстъпките, начислени на съответния търговец, които се прилагат спрямо препоръчителните цени на дребно. Последните са описани в годишното споразумение към договора за селективна дистрибуция. “Миле България” ЕООД не поставя условия на дистрибуторите, свързани с провежданите от тях във връзка с период или размер на отстъпките, намаленията, но отправя необвързващи препоръки, които актуализира за периода на провеждането на своите промоционални кампании”, посочват още от компанията.

“Миле България” ЕООД твърди, че не залага ценова политика за дистрибуторите на дребно и съответно не следи и не изисква спазване ѝ от тях чрез стимули или санкции. Препоръчителните цени на дребно се публикуват и на официалната интернет страница на дружеството. Някои отстъпки като базовата били универсални и се прилагат за всички групи и модели електроуреди, а други са специфични (например за продукти, които са част от основния асортимент на търговеца, за вградени, за свободно стоящи уреди и т.н.). Тези отстъпки се получавали автоматично, като сборът от процентите на различните отстъпки се приспада от препоръчителната цена на дребно.

В допълнение, дистрибуторът има право на тримесечни и годишни отстъпки при изпълнение на критериите на Програмата за поощряване на партньори. Отстъпките на тримесечие зависят от представянето на партньора за даденото тримесечие и могат да не бъдат дадени, ако партньорът не отговаря на изискванията. Отстъпките за тримесечие и годишните отстъпки се начисляват върху оборота на дистрибутора за съответния минал период. За определени категории продукти като промоционални модели, модели “Мое първо Миле” и модели “Special Order” се прилагат специални отстъпки, които също са посочени в годишните търговски споразумения.

Промоционалните отстъпки при дистрибуторите варират по размер според това дали оперират моно или мултибранд магазин или от двата типа, като целят да окажат по- голяма подкрепа на онези партньори, които оперират моно-бранд магазини и съответно са направили по-голяма инвестиция в марката Миле и носят по-голям търговски риск.

Решението може да се обжалва

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок.