Няма да има нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и с издаване на държавни гаранции

  12 Юни 2019, 16:26     391      0

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

В проекта на Закона за държавния бюджет за 2020 г. няма да има нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции, съобщи правителственият пресцентър.

Решението си Министерският съвет е взел, защото няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения, които да отговарят на изискванията за финансиране с държавни заеми, или да им се дава държавна гаранция.

Аргументът на правителството за взетото решение е, че така ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация, както и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г.

Министерският съвет реши и в проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година да бъде предвидена възможност за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките за осигуряване на достъп на Фонда до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. eвро. 

Парламентът гласува споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.

Банката ще консултира строителното ведомство в процеса на програмиране на новия програмен период до 31 декември 2020 г. и ще плати за това 1,913 млн. лева.

Целта е да се използва опита и експертизата на международната институция в страните от Европейския съюз при намиране на добри и работещи решения, предаде БТА.

Сътрудничеството на ведомството на Петя Аврамова с банката е в областта на регионалната политика и за подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период 2021-2027 г. 

Петя Стоянова, investor.bg