Отложиха старта на деветата сесия по Националния иновационен фонд

  09 Февруари 2018, 12:14     675      0

Снимка: Пиер Петров

Стартът на деветата сесия по Националния иновационен фонд (НИФ) ще се забави заради неясни правила. Това обяви икономическият министър Емил Караниколов по време на парламентарния контрол.

Той обясни, че е установено , че в правилата за управление на средства на НИФ, по които се извършва осмата сесия на фонда, има текстове, които са неясни и недокрай разписани.

„Това е затруднило изпълнението на сесията. Към настоящия момент е извършван преглед на правилата, събират се становища от всички заинтересовани страни. Аз няма да позволя да се стартира девета сесия на фонда преди да се извършат промени в правилата за управление на средствата”, каза Караниколов.

По осмата конкурсна сесия са подадени над 190 проектни предложения по схемата за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията. Той припомни, че срокът за кандидатстване е бил 15 дни – от 15 септември 2016 г. Проектите са получили икономическа, административна, техническа, финансова оценка на бюджета от независими експерт оценители.

От март до юни 2017 г. са проведени 78 срещи с независими експерти и 82 – с кандидатите.

Mинистърът обяви, че са получени сигнали от експерти за забавени плащания към тях и е извършена проверка от страна на министерството и инспектората към него. След нея не са констатирани нарушения, които да повлияят работата на фонда или да забавят оценката на проектите, заяви Караниколов. Но все пак обясни, че в договорите, подписани с експертите е посочено, че плащанията към тях ще се извършат след подписване на споразуменията за проектите.

Към момента разписаните договори са 17.

Съгласно правилата за управление на средствата на НИФ , дейността на фонда се администрира от агенцията за малки и средни предприятия.

Шефката на фонда Мариета Захариева, е поискала на заседание да бъде прекратена осмата сесия.

"Но и до днес не е предоставила информация на какво основание са исканията й", каза Караниколов. Девора Недялкова, 24chasa.bg