Шефът на КФН взима заплата от 13 000 лева

  14 Февруари 2018, 13:10     940      0

Снимка: Монитор


От Комисията по финансов надзор оповестиха новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията.
Това се прави след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси. 

Председателят на комисията Карина Караиванова ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 13 хиляди 146 лева. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще бъде в размер на 12 хиляди 003 лева. 

Членът на КФН ще получава 11 хиляди 432 лева. В специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще възлезе на 5 хиляди 133 лева. 

Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 хиляди 500 лева, след като бъдат наети от комисията. Средното основно възнаграждение на главните експерти е определено на 2 хиляди 893 лева, на старши експерти на 1 989 лева, а на младши експерти на 1 472 лева. 

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията. dir.bg