Средната заплата се е увеличила с 10.6% в края на 2017 г.

  13 Февруари 2018, 12:10     712      0

Снимка: Security.bg

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. до 1095 лв., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Образование" - с 18.5%, "Други дейности" - с 14.5%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 14.4%. Това показват данните на Националния статистически институт. В обществения сектор средната заплата расте с 10.2%, а в частния - с 10.8%.

Най-високи заплати се дават в секторите на създаването на информационни продукти и далекосъобщения - 2448 лв., енергийния сектор - 1808 лв., финансовата и застрахователната дейност - 1783 лв.

Спрямо периода юли-септември средната заплата расте с 5.6%. Най-голям ръст се отчита в секторите "Образование" - с 19.2%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.7%, и "Други дейности" - с 6.2%.

През последните три месеца на годината най-ниско платени са били заетите в хотелиерството и ресторантьорството - 647 лв., като мениджърите в този сектор непрекъснато се оплакват от липса на кадри и в тяхна помощ бяха въведени облекчения за наемане на чуждестранни работници. В строителството също заплащането по официални данни е сред най-ниските, като средната заплата е 847 лв. през последното тримесечие.

Безработните са по-малко с 1.5% в края на декември

Заетостта към края на декември намалява с 1.5%, или с 34 хил. души, показват още данните на НСИ в сравнение с третото тримесечие. Общо заетите в икономиката през последните три месеца на годината са 2.28 милиона. Най-голямо намаление на наетите се вижда в секторите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 12.1%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12%, и "Операции с недвижими имоти" - с 5.1%. Най-голямото увеличение на наетите е в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 1.9%.

През трите месеца в края на годината най-много са наемани служители в преработващата промишленост - с 22.2%, и при търговията и ремонта на автомобили - със 17.3%.

На годишна база обаче наетите са с 0.2% повече. Най-видимо е това в администрацията и хотелиерството, съответно с 3.2 хил., или 2.8%, и с 2.2 хил. души, или 2.1%. Данните и на годишна база сочат, че има намаление на заетите в търговията с недвижими имоти, макар че през последните две години се наблюдава голямо оживление в сектора./dnevnik.bg