Влошаване на промишленото производство, строителството и търговията на дребно в края на 2018

  08 Февруари 2019, 15:26     3713      0

Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за декември 2018 година отчете рязко влошаване на промишленото производство и в сектор "Строителство" при по-умерено отслабване на търговията на дребно. Това сякаш е знак за продъжаващо забавяне на икономическата експанзия в България и през последното тримесечие на миналата година след по-ниския растеж, отчетен през третото тримесечие.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижи през декември с 2,3%, заличавайки напълно растежа с 0,4 през ноември и с 0,6% през октомври. На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се сви с цели 3,8% след стабилни повишения с 1,2% през предходните два месеца.

През декември намаление с 2,7% спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост, а увеличение с 1,2% в добивната промишленост и с 0,9% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия. На годишна база е отчетен спад с 4,4% в преработващата промишленост и с 3,6% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато производството в добивната промишленост се запазва на равнището от декември 2017-а година.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижи през декември с 2,4% спрямо ноември, когато отбеляза спад с 1,9% и след ръст с 3,3% в началото на четвъртото тримесечие, като продукцията от гражданското и инженерното строителство се понижи с 4,5%, а при сградното строителство – с 0,8 на сто.

На годишна база строителната продукция през декември се сви с 1,4% след спад с 1,8% през ноември и растеж с 1,9% през октомври.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през последния месец на 2018 година. През декември оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се сви с 0,3% след стагнация през ноември и растеж с 1,0% през октомври. Това представлява първо влошаване на продажбите на дребно от десет месеца насам. На годишна база растежът на търговския оборот се забави рязко през декември до 3,6% от 6,5% през предходния месец.

Взето заедно тези данни предполагат, че икономическата експанзия през последното за годината тримесечие може да се окаже на същата, или дори малко по-слаба спрямо третото тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,7% и на годишна база с 3,1% (след растеж през второто тримесечие съответно с 0,8% и с 3,5 на сто). Експресната оценка на НСИ за брутния вътрешен продукт на нашата страна ще бъде представена на 14-ти февруари.

Седмица по-рано НСИ пък представи проучване, показващо известно подобрение на стопанската конюнктура през януари, като общият показател на бизнес климата в нашата страна нарасна с 1,9 пункта след понижение с 0,5% в края на 2018-а година.

Европейската комисия пък представи в четвъртък своите "зимни прогнози" за ЕС, според които икономическия растеж в България ще се ускори до 3,6% през тази и през следващата година след експанзия от 3,2% през 2018-а./