Закупете нови машини по европроект

  12 Март 2019, 14:39     4490      0

Искате за закупите нови машини, съоръжения  и/или оборудване, или искате да внедрите специализиран софтуер, за да повишите конкурентоспособността на предприятието си, може да го направите сега. Кандидатствайте за финансиране по процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност". 
Вашето предприятие  е микро, малко и средно дружество и има история, и развива дейност в някоя от областите на: химическите и лекарствените продукти, информационните технологии, автомобилостроенето,  електрическите съоръжения, производството на мебели, напитки и др. 
Помощта, която може да получите е от 100 000 до 1 000 000 лева. 
Консултирайте се с нас на e-mail: k.t.m@mail.bg,  за да разберете как?
тел. 0876934267