Запечатват за трети път хотела на укриващите се в чужбина Ветко и Маринела Арабаджиеви

  30 Ноември 2018, 16:12     5172      0

Предварителното изпълнение на заповедта на началника на отдел "Оперативни дейности" - София в ГД "Фискален контрол" към Националната агенция за приходите за запечатването и забраната за достъп за 7 дни до хотел "Маринела", собственост на обвиняемите за укриване на данъци в особено големи размери Ветко и Маринела Арабаджиеви, е законосъобразно.

Това реши окончателно тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Мариника Чернева и членове Светлозара Анчева и Милена Златкова. Настоящото решение на върховните магистрати ще доведе до трето поредно запечатване на хотел "Маринела", след като Административен съд София – град (АССГ) вече два пъти отменя заповедта на НАП, съобщава "Правен свят". 

Последният път, в който съдия Димитрина Петрова от АССГ отмени предварителното изпълнение на мярката бе на 8 октомври с мотив, че "дори и да е налице необходимост от защита интереса на фиска и препятстване от извършване на други нарушения, запечатването на целия хотелски комплекс и забрана на достъпа до него противоречи на административно-процесуалния кодекс, според който административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от необходимото от целта, за която се издава самия акт". Решението на първата инстанция обаче бе обжалвано от НАП.

В настоящото си решение тричленният състав на ВАС пише, че неизпълнението на задължението за отчитане на приход от продажби чрез фискално устройство, свързано с НАП, констатирано в хотел "Маринела", засяга важни държавни интереси. А именно – "в интерес на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби; поради опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда и за предотвратяване извършването на нарушения от същия вид".

Върховните съдии са съгласни с мотивите за издаване на разпореждането на НАП, че запечатването на хотел "Маринела" цели да се защити интереса на държавния бюджет за законосъобразно регистриране и отчитане на приходите чрез фискално устройство, свързано с НАП в проверения търговски обект, респективно правилното определяне на реализираните от задълженото лице приходи и размера на публичните му задължения, както и че съществува опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено, а от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или труднопоправими вреди./kanl3.bg